Gezin aan het strand in de herfst

Zorgverzekering

  • Uitstekende zorgverzekering voor uw gezin
  • Scherpe premie en deskundige begeleiding
  • Prima aanvullende mogelijkheden
Vraag offerte aan

Verplicht eigen risico, vrijwillig eigen risico en wettelijke bijdrage

Elk jaar stelt de overheid vast hoe hoog het verplicht eigen risico van de zorgverzekering is. In 2024 bedraagt dit net als in 2023 € 385. Dit betekent dat iedereen de eerste € 385 van zijn of haar zorgkosten zelf moet betalen. De kosten van de huisarts, verloskundige zorg en kraamzorg vallen niet onder het verplicht eigen risico.

Vrijwillig eigen risico

Komt u niet aan dat bedrag? Dan is het misschien interessant om ook een vrijwillig eigen risico af te sluiten. U kunt uw eigen risico met maximaal € 500 per jaar verhogen. Hoe hoger uw vrijwillig eigen risico, hoe lager de premie die u moet betalen voor uw basisverzekering. Dit verschil kan oplopen tot meer dan € 20 per polis per maand.

Wettelijke eigen bijdrage

Voor sommige zorg uit het basispakket moet u daarnaast een eigen bijdrage betalen. Ook deze wordt elk jaar vastgesteld door de overheid en komt bovenop uw eigen risico. De eigen bijdrage kan een vastgesteld bedrag zijn of een percentage. Een derde mogelijkheid is dat er een maximumbedrag is vastgesteld. Alles wat u meer afneemt, moet u dan zelf betalen.

De wettelijke eigen bijdrage geldt onder andere voor kraamzorg, bepaalde medicijnen, de Wmo en de Wlz. Enkele verzekeraars hebben vergoedingen voor sommige wettelijke eigen bijdrage opgenomen in hun aanvullende ziektekostenverzekeringen.